Công ty 29: Tổ chức Hội Nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm và Sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Thứ hai, 08/07/2024

      Sáng ngày 07/7/2024, Đảng uỷ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của Đảng ủy Công ty 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm sát tình hình thực tế đơn vị. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Đảng ủy Công ty.

 

Đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Phương - BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Hội nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo

thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

      Chiều cùng ngày, Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát; Trưởng, Phó các phòng chức năng; Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam; Giám đốc các Chi nhánh; Trưởng các ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt khác của Công ty. Hội nghị đã thống nhất nhận định đánh giá:

      6 tháng đầu năm 2024, mặc dù Công ty đã đảm bảo đủ việc làm cho các đơn vị nhưng Công ty vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức như: Thị trường việc làm tiếp tục cạnh tranh gay gắt; các công trình đơn vị tham gia thi công đều đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ; Giá cả nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí đầu vào cao, biến động khó lường; nguồn lực tài chính bảo đảm cho hoạt động SXKD có hạn; khối lượng thi công phát sinh nhiều nhưng chưa được Chủ đầu tư xác nhận, thời tiết, khí hậu thay đổi… đã ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án, công trình. Song Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả cụ thể như sau: Giá trị sản xuất: 552,718/KH 859,820 tỷ đồng đạt 64% KH TCT giao; Doanh thu: 672,992/KH 967,319 tỷ đồng, đạt 70% KH TCT giao; Thu hồi vốn: 514,095/KH 870,588 tỷ đồng, đạt 59% KH TCT giao; Lợi nhuận trước thuế: 3,352/KH 6,186 tỷ đồng, đạt 54% KH TCT giao; Các khoản giao nộp: 0,941 tỷ đồng; Lương bình quân: 13,688/KH 12,300 triệu đồng/người/tháng, đạt 111,3% KH TCT giao; Tổng giá trị hợp đồng ký mới: 16,82 tỷ đồng.

 

Đ/c Trung tá Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

      Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, ngoài những kết quả nổi bật đã đạt được, Hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cũng như nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo trọng tâm, toàn tiện các mặt công tác 6 tháng cuối năm 2024. Trọng tâm là tập trung huy động tối đa nguồn lực, bố trí sắp xếp công việc hợp lý triển khai đẩy nhanh tiến độ cụm công trình Hải Phòng, đảm bảo kịp bàn giao cho Chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký kết, cũng như đảm bảo chất lượng, hiệu quả công trình và an toàn về mọi mặt..  Đồng thời quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch năm 2024 trên một số chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như sau:

      Giá trị sản xuất 743,044 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 1.295,76/KH 859,820 tỷ đồng, đạt 151% so với KH TCT giao; Doanh thu: 610,252 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 1.283,245/KH 967,319 tỷ đồng, đạt 133% so với KH TCT giao; Thu hồi vốn: 488,560 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 1.002,655/KH 870,588 tỷ đồng, đạt 115% KH TCT giao; Lợi nhuận trước thuế: 3,046 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 6,398/KH 6,186 tỷ đồng, đạt 103% KH TCT giao; Lương bình quân: 13,688/KH 12,300 triệu đồng/người/tháng, đạt 111,3% KH TCT giao; Chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định; Dự kiến giá trị hợp đồng ký mới đạt 480 tỷ đồng. Quyết tâm xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2024, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB, NV, NLĐ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị có bề dày thành tích của Tổng Công ty./.

Bài:Phan Minh Thục - Trợ lý Phòng TC-HC

Ảnh:Ngô Thị Thu - Nhân viên Phòng TC-HC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác