Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thứ sáu, 26/04/2024

     Ngày 26/4/2024, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty 319; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; chỉ huy các phòng chức năng, ban điều hành thi công và toàn thể cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP phát triển Hạ tầng 319.

     Đại hội đã thảo luận, đóng góp vào báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; lần lượt thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; thông qua các Tờ trình thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 

Đại tá Nguyễn Văn Quyết - ĐUV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

          Năm 2023, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 319; sự hướng dẫn, giúp đỡ về nghiệp vụ của các phòng, ban chức năng Tổng công ty; sự ủng hộ, giúp đỡ của các đối tác, khách hàng, nhất là sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt theo kế hoạch đã xác định, các công trình đơn vị đang thi công cơ bản đảm bảo về tiến độ, chất lượng; công tác xây dựng đơn vị được quan tâm, biên chế tổ chức, việc làm ổn định, đời sống vật chất tinh thần và thu nhập được bảo đảm. Kết quả SXKD năm 2023: Giá trị sản lượng: 263.301 triệu đồng, đạt 114%; Doanh thu: 205.510 triệu đồng, đạt 102%; Lợi nhuận trước thuế đạt: 247 triệu đồng, đạt 8,2%; Tiền lương bình quân: 12.948.972 đồng/người/tháng.

          Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ mà Công ty cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

          Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đồng chí Trung tá Hoàng Việt Võ - BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiếp thu và bổ sung những ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng thời triển khai thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Thay mặt HĐQT, đồng chí đã đề nghị tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Công ty; các quý cổ đông, dù ở cương vị nào, tiếp tục phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

     Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã đã thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.

Bài và ảnh: Trung tá Lê Đình Công - Phụ trách Trưởng phòng TC - HC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác