Công ty 319 Miền Nam: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thứ sáu, 03/05/2024

     Sáng ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Tham gia ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 2.120.898 cổ phần và chiếm 55,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty, đại diện các phòng, ban chức năng Tổng công ty; các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông của Công ty.

 

Thủ trưởng TCT chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

     Năm 2023, Công ty 319 Miền Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, khang hiếm,…. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy - Ban giám đốc Tổng Công ty, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của HĐQT, Ban Giám đốc và nỗ lực không ngừng của tập thể CBNV Công ty 319 Miền Nam đã hoàn thành kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao.

     Thay mặt Hội đồng quản trị, đồng chí Trung tá Trần Mạnh Hà trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023, phương hướng năm 2024. Cụ thể trong năm 2024, đánh giá tình hình thực tế của Công ty và thị trường, Hội đồng quản trị đặt ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu như sau: Giá trị sản lượng 315 tỷ đồng; doanh thu 295 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân 13,3 triệu/người/tháng, chia cổ tức 3%.

     Các cổ đông tham dự Đại hội đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty năm 2023, chia sẻ cảm thông với những khó khăn của Công ty đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến với HĐQT, BGĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Cổ đông tham dự Đại hội tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, BGĐ, sự nỗ lực của CBCNV, NLĐ Công ty trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Đồng chí đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TCT chúc mừng, trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cán bộ Công ty 319 Miền Nam

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của HĐQT, BGĐ Công ty đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm 2023. Đồng thời định hướng cho Công ty những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV, NLĐ Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Tin bài: Đồng chí Đặng Phương Qúi, Phòng Tổ chức - Hành chính.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác