Khối thi đua được thành lập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2024, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong khối; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân, đẩy mạnh xây dựng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

 

 

Công bố quyết định thành lập khối thi đua các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng
Thượng tá Nguyễn Văn Dậu, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty 319 công bố quyết định thành lập Khối thi đua số 9

 

     Cũng tại hội nghị, Khối thi đua số 9 đã công bố quyết định thành lập; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua; triển khai Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua năm 2024; phát động và ký kết giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, Khối thi đua các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng xác định nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT năm 2024, tập trung hoàn thành thắng lợi những nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới.

Công bố quyết định thành lập khối thi đua các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 9 ký kết giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2024.

 

 

Công bố quyết định thành lập khối thi đua các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

     Đẩy mạnh đổi mới, chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo; đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với thực tế; nâng cao năng lực quản trị, chỉ huy điều hành của chỉ huy các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành và vượt kế hoạch được Bộ Quốc phòng giao.

     Thi đua đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện "Ba đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Trong đó, tiếp tục thi đua thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức, biên chế của từng tổng công ty, công ty; tạo tiền đề đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thành viên Khối thi đua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất, kinh doanh bảo đảm hiệu quả, đúng hướng, đúng pháp luật. Tích cực, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường việc làm; các đơn vị phấn đấu bảo đảm đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động...

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN