Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Xí Nghiệp Xây Lắp 10 Nhiệm Kỳ 2023 - 2028

Thứ sáu, 19/05/2023

     Sáng ngày 18/5/2023, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp 10; đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Dậu - Đảng ủy viên Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty và đại biểu phòng Chính trị Tổng công ty, đại biểu Đảng uỷ, Ban Giám đốc Xí nghiệp cùng 39 cán bộ, đoàn viên công đoàn Xí nghiệp. 

     Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Dương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, BCH Công đoàn Xí nghiệp luôn đoàn kết, nhất trí chủ động cùng với tập thể đoàn viên công đoàn Xí nghiệp tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động; luôn duy trì và đảm bảo các hoạt động công đoàn đạt hiệu quả và thiết thực. Đoàn viên Công đoàn Xí nghiệp nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn. Công tác Công đoàn và phong trào Công nhân Xí nghiệp đã có bước tiến vượt bậc, luôn thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Xí nghiệp.

Đại tá Đặng Văn Thịnh - Phó TGĐ Tổng công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Đại biểu dự Đại hội

     Đặc biệt, đại hội đã kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả công tác Công đoàn và phong trào Công nhân Xí nghiệp 5 năm (2018 - 2023) và quyết nghị những mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động của tổ chức đại diện người lao động Xí nghiệp giai đoạn 2023 - 2028; đồng thời tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn của phòng Chính trị Tổng công ty tại Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ VII và lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cũng như lựa chọn các cán bộ, đoàn viên ưu tú, có đầy đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động vào BCH Công đoàn cơ sở và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty.

Đại tá Đặng Văn Thịnh - Phó TGĐ Tổng công ty chúc mừng 

BCH Công đoàn cơ sở và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty.

    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp 10 đã ghi nhận và biểu dương cán bộ, đoàn viên công đoàn Xí nghiệp luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ mới. Nhiều cán bộ, đoàn viên Công đoàn Xí nghiệp đã khắc phục khó khăn từ gia đình và cuộc sống, nỗ lực vươn lên mọi lúc, mọi nơi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC, người lao động Xí nghiệp cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần năng động, sáng tạo của người đoàn viên công đoàn, đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./. 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác