Công ty Cổ phần 319 Miền Trung/TCT 319 BQP: Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

Thứ tư, 12/06/2024
     Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, ngày 31/5/2024 Công ty Cổ phần 319...
     Chiều ngày 31/5/2024 Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Trong những năm qua công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng...
     Thực hiện Hướng dẫn số 1066/HD-TCT319 ngày 07/6/2017 của Tổng Công ty 319 về tổ chức Đại hội TĐQT cấp cơ sở giai đoạn 2019 - 2024. Được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng Công ty ngày...
     Ngày 30/5/2024, Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh - Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng...
       Ngày 30/5/2024 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác...
     Ngày 28/5/2024 Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác...
     Ngày 27/5/2024, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác