Logo - Slogan

Thứ năm, 03/10/2013

Logo Tổng công ty 319

     Màu sắc: Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ 

     Ngôi sao thể hiện sự tinh tú, là trí tuệ sáng ngời dẫn lối Tổng công ty 319 đi trên con đường thành công. Ví trí đặt ngôi sao ở đỉnh 319 còn thể hiện ý chí nhất quán trong lao động, sức sáng tạo không ngừng của tập thể CBCNV Tổng công ty trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững. 
    Họa tiết vòng tròn thể hiện cái nhu, cái cương - trong nhu có cương và ngược lại. Bên cạnh đó, sự mở ra của vòng tròn - Không khép kín, nói lên khát vọng vươn ra biển lớn và chiến lược phát triển đa lĩnh vực của Tổng công ty trong thời kỳ đổi mới

    Màu đỏ tượng trưng cho khát vọng, sức mạnh và kỷ luật của một doanh nghiêp Quân đội. Màu xanh thể hiện tính đáng tin cậy, sự lớn mạnh và phát triển bền vững của Tổng công ty 319 với khách hàng, đối tác cũng như toàn xã hội.


 
*Slogan Tổng công ty 319:       "Vươn tới tầm cao"

*Quyền tác giả:

              

 

 

 

 

 

 

Khách hàng đối tác