Năng lực thiết bị

Thứ năm, 03/10/2013

     Tổng công ty 319 tự hào là đơn vị có các thiết bị thi công chuyên ngành đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng thi công các công trình trọng điểm trên toàn quốc.

     Tổng công ty luôn đi đầu trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, ngay từ đầu Tổng công ty đã tập trung đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật với mục tiêu “đa dạng về chủng loại, hoàn hảo về sản phẩm, vượt trội về chất lượng”.


 


   

     3. Rà phá bom mìn
 

 

 

Khách hàng đối tác