Thành tựu đạt được

Thứ năm, 03/10/2013

  Danh hiệu "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới.

  - 01 Huân chương quân công hạng 3.
  - 15 Huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba cho Công ty và các đơn vị thành viên.
  - 12 Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba cho Công ty và các đơn vị thành viên.
  - 06 Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng.
  - 04 Cờ thưởng thi đua của Bộ xây dựng tặng công trình chất lượng cao.
  - 20 Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của BTL Quân khu 3.
  - 05 Cờ thưởng của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
  - 50 Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng.
  - 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
  - 03 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  - 13 Bằng khen của UBND tỉnh, thành phố tặng đơn vị có thành tích sản xuất thi công các công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi biên giới, hải đảo.

* Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Tổng Công ty 319 vì đã có nhiều thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố Quốc phòng từ năm 2007 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

 

 

Khách hàng đối tác