Công ty 29: Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thứ ba, 23/05/2023

     Chiều ngày 23/5/2023, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

     Đến dự Đại hội có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Dậu - UV ĐUTCT, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty cùng các đồng chí đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty.

BCH Công doàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VII ra mắt Đại hội

     Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi và thống nhất, thông qua Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, phong trào Công nhân và Báo cáo tự kiểm điểm của BCH Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những chủ trương, biện pháp tiến hành công tác Công đoàn và phong trào công nhân 05 năm tới (2023 - 2028). Tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của phòng Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ VII và Dự thảo 3 - Điều lệ Công đoàn (sửa đổi bổ sung) của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Thượng tá Nguyễn Văn Dậu -  Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty chụp ảnh

lưu niệm cùng các đồng chí đại biểu và cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty tại Đại hội

     Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 05 đ/c là những đoàn viên ưu tú có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động vào BCH Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 14 đ/c đại biểu chính thức, 01 đ/c đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319, lần thứ VII.

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Phương - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty 29 đã ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Công đoàn Công ty trong 05 năm qua. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, với mong muốn Công đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân cùng với đó là phối hợp với các tổ chức quần chúng của Công ty tạo nên một khối thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể. Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trương Ngọc Phương- BTĐU,CT HĐQT Công ty 29 phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Thành công của Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 29 là tiền đề tạo nên sức mạnh, cổ vũ cán bộ, đoàn viên thi đua phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Bài: Phan Minh Thục - Trợ lý Phòng TC-HC

Ảnh: Lương Trọng Thắng - Nhân viên CN 29.2

 

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác