Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam Tổ Chức Thành Công Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Thứ ba, 25/04/2023

     Chiều ngày 25/4/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tham gia ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 3.734.780 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 98,4%). Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, đại diện các phòng, ban chức năng Tổng công ty; các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty.

 

 

 Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội

     Năm 2022, Công ty 319 Miền Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, khang hiếm,…. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy - Ban giám đốc Tổng công ty, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của HĐQT, Ban Giám đốc và nỗ lực không ngừng của tập thể CBNV Công ty 319 Miền Nam đã hoàn thành kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao.

    Thay mặt Hội đồng quản trị, đồng chí Thượng tá Vũ Xuân Thu trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và  kế hoạch năm 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể trong năm 2023, đánh giá tình hình thực tế của Công ty và thị trường, Hội đồng quản trị đặt ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu như sau: Giá trị sản xuất: 264 tỷ đồng; Doanh thu: 258 tỷ đồng; Thu hồi vốn 207 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ đồng; Chia cổ tức 5%.

     Các cổ đông tham dự Đại hội đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty năm 2022, chia sẻ cảm thông với những khó khăn của Công ty đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến với HĐQT, BGĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Cổ đông tham dự Đại hội tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, BGĐ, sự nỗ lực của CBCNV, NLĐ Công ty trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023 và những năm tiếp theo.

     Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát Công ty; Thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông quyết định; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của HĐQT, BGĐ Công ty đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm 2022 cũng như nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời định hướng cho Công ty những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

     Với tinh thần và trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã bầu đồng chí Thượng tá Vũ Xuân Thu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, đồng chí Nguyễn Trọng Tãi giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát.

Tin bài: Thiếu tá Lê Hoàng Phong, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác