Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần 319.5 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ năm, 30/03/2023

     Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, CNVC, LĐQP Công ty. Sáng ngày 30/03/2023, BCH Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

     Tới dự, chỉ đạo đại hội có đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng, đại biểu chỉ huy Tổng công ty và phòng Chính trị Tổng công ty, đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng ban Chính trị - Tổ chức lao động các đơn vị thành viên Tổng công ty, đại biểu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng 55 cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty.

 

 Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng,

phát biểu chỉ đạo và rút kinh nghiệm đại hội

     Sau nửa ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty đã thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của mỗi cán bộ, CNVC, lao động quốc phòng trong toàn Công ty và khẳng định rõ vị trí, vai trò của tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn với công tác Công đoàn và phong trào công nhân. Tại Đại hội, đã có hàng chục ý kiến tâm huyết của cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty tham gia đóng góp vào Dự thảo báo cáo của phòng Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VII và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

    Đặc biệt tại Đại hội, cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty đã quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác Công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới; đồng thời đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả hoạt động công tác công đoàn Công ty 5 năm 2018 - 2023 và quyết nghị những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai công tác Công đoàn giai đoạn 2023 - 2028 một cách phù hợp, sát thực với tình hình thực tiễn đơn vị trong giai đoạn mới.

 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VII

 

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

     Đại hội đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VII.

   

Thượng tá Đỗ Văn Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Công ty cổ phần 319.5 phát biểu tại Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thượng tá Đỗ Văn Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC, lao động quốc phòng Công ty cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần năng động, sáng tạo của người đoàn viên công đoàn, đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Khách hàng đối tác